Home Home Home
 
 
 
  Obuv zdravotní dětská
s pevným vedením paty a možnou aplikací individuální ortopedické vložky
 

     Obuv je vyráběna na speciálně vyvinutém kopytě, které bylo konstruováno na základě statistických měření dětských nohou. Tvar kopyta splňuje zásady zdravého obouvání dětí a napomáhá korigovat vady nohou. Prostorová konstrukce kopyta umožňuje aplikaci individuální ortopedické vložky.

    Obuv dodáváme ve standardním provedení, kdy je opatřena vložkou bez jakékoliv korekce a splňuje tak základní požadavky vyslovené Českou ortopedickou společností, tj. pevné vedení paty, správné osové postavení a držení stability v hlezenním a zánártních kloubech.

     Aplikace této obuvi dále zaručuje nejen zdravý vývoj kostry a svalů nohy dítěte, ale i stabilitu celého těla a tím správný vývoj celého pohybového aparátu. Aplikace individuální ortopedické vložky (které naše firma rovněž vyrábí, a to na základě kódu 16-05250) umožňuje korekci nejčastějších lehčích a středních vrozených i získaných vad nohou, jako je variozita, valgozita, equinozita, tzv. patní chodidlo, příčné a podélné plohonoží, zkraty končetin a jejich kombinací.

     Obuv se velmi osvědčila u dětí postižených DMO, kde účinně pomáhá chůzi a v kombinaci s vhodnou individuální ortopedickou vložkou je nezbytným doplňkem při rehabilitačním léčení takto postižených dětí. U dětí s touto diagnózou pouze sedících se danou obuví dociluje výrazně zlepšeného postavení nohy v hlezenním kloubu.

     Obuv je vyráběna sériově v uvedených velikostech a je vhodná pro děti, které mají obě chodidla stejně velká a objemově běžná. Obuv je dodávána do lékáren a výdejen zdravotních potřeb. Pojišťovna hradí na všechny vzory sériové obuvi 3x ročně 1.000,- Kč, obuv předepisuje ortoped, rehabilitační či protetický lékař a potvrzuje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

     Obuv, která není vyráběna sériově v pacientem požadované velikosti, bude vyrobena individuálně na základě odebraných měr pod kódem 16-00961 – Obuv dětská individuálně zhotovená. Rovněž individuálně bude vyrobena obuv pro děti, které mají rozdílnou velikost pravého a levého chodidla, případně výrazně větší nebo menší objem nártu než je u vyráběné sériové obuvi. Pro děti se zkraty levé nebo pravé končetiny bude obuv vyrobena rovněž individuálně na základě odebraných měr.

 
Jak ošetřovat a čistit naši obuv:

     Obuv, která je vyrobena z lakovaných usní, lze čistit vlhkým hadříkem s použitím saponátu. Takto očištěnou obuv lze po jejím uschnutí při pokojové teplotě ošetřit běžným krémem na obuv. Obuv, která je vyrobena z usně s broušeným lícem (nubuk) lze nejlépe vyčistit tvrdším kartáčem k tomu speciálně určeným. Pro její případnou impregnaci lze použít běžně dosažitelných prostředků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vysoký extra dlouhý opatek a lamely ze speciálního plastu ve zvýšené míře fixuje kotník. U běžné dětské obuvi není tato zvýšená fixace potřebná k léčbě zajištěna.
 

 • Svršek obuvi je zhotoven z kvalitní přírodní usně. Jazyk a límeček je vybaven silnou bandáží a tím chrání pacienta před nežádoucími tlaky na nárt nohy a zabraňuje poškození pokožky.
   

 • Kopyto je vyrobeno tak, aby pomáhalo korigovat vady nohou. Usnadňuje flexi chůze a jeho obvod umožňuje úpravu obuvi individuální ortopedickou vložkou.
   

 • Prodloužení derbový střih umožňuje snazší a správné obutí obuvi.
   

 • Podešev je vyrobena z moderního termo-plastického materiálu a oproti materiálům klasickým vykazuje nižší míru oděru, což zvyšuje trvanlivost podešve.
   

 • Vysoký a extra dlouhý opatek je doplněn lamelami z vnitřní i vnější strany kotníku a ve zvýšené míře fixuje kotník a patu a působí na správné osové postavení paty a chodidla. Lamely zpevňují opatek, ale zároveň svou konstrukcí umožňují zachovat biomecha-nickou funkci kotníku.

Základní zásady pro volbu velikosti dětské obuvi:

     Dětská obuv musí mít v prstní části dos-tatečný prostor, tzv. nadměrek. U uzavřené obuvi je to 1 – 1,5 cm. U otevřených střihů (sandálová obuv) je to méně. Pokud má vámi zakoupená obuv zajistit pevné provedení paty, je nezbytné obuv kupovat ve velikos-tech odpovídajících velikosti nohy. Obuv je při zakoupení nutno vyzkoušet. Na pozdější reklamace nemůže být brán ohled.
     Při objednávce obuvi by měla být vždy použita naše pomůcka pro určení velikosti sériově vyráběné obuvi ORCO ZLÍN, která je k dispozici na prodejnách.

 

 

 zpět

ORCO Zlín — technická ortopedie, spol. s r.o.